Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante, conform tabelului

Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante

Medic pediatru /CS Ștefan Vodă 1

Medic de familie/OMF Brezoaia,OS Semionovca   1

Medic de familie/OMF Popeasca 1

Asistent medical/OMF Popeasca 2

Medic de familie/OMF Ermoclia 1

Farmacist         1

Farmacist-Laborant         1

Medic ultrasonografist                                                                1


Cerințe: cetățean al Republicii Moldova sau are permis de lucru în R. Moldova;  posedarea limbii de stat; studii  medicale superioare;  fără antecedente penale; apt de muncă din punct de vedere medical.

Actele necesare pentru participare la concurs: copia buletinul de identitate, copia diplomei de studii și a certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională, copia carnetului de muncă, cazier juridic  sau declaraţie că nu are antecedente penale, 2 referinţe de la locurile precedent de lucru,  CV, cunoaşterea calculatorului.

Copiile se prezintă împreună cu originalul pînă la data de 30.06.2024 pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Testemiţanu 2, anticamera.

Informaţii la telefonul:  0242 2-24-76; 

Poșta electronică: cmfstefanvoda@ms.md

Pagina web: www.csstefanvoda.md

Lista medicilor la 10.07.2023.pdf