Notă informativă

   Consiliul administrativ este organul de administrare și supraveghere a activității Instituției Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Ștefan Vodă.

   Consiliul administrativ este constituit de către Fondator în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Sănătate cap.III, secțiunea II aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.10/18 din 22.11.2007 „Cu privire la delimitare juridică a asistenței medicale primare din raionul Ștefan Vodă”.

Componența  Consiliului Administrativ:

Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, conform Regulamentului de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă aprobat prin  Ordinul MSM și PS N  939  din 06.12.2017 ; Decizia Consiliului Raional N 3/9 din 09.06. 2017

Președintele Consiliului Administrativ:

dl. Căușnean Valeria , Vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

 Membrii Consiliului Administrativ:

- dna Maria Pălărie, specialist în domeniul ocrotirii sănătății, reprezentantul Fondatorului

- dna  Vera Ciuchitu, reprezentantul  ONG

- dna Natalia Ohrimovschi, șef OMF Răscăieți, reprezentantul colectivului

- dna Victoria Cucerenco, medic de familie, reprezentantul colectivului

Consiliul administrativ are următoarele funcții exclusive:

a) examinarea și aprobarea planurilor de activitate ale IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă;

b) examinarea și aprobarea rapoartelor trimestriale și anuale privind activitatea  IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă și prezentarea lor pentru informare Fondatorului;

c) examinarea și prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a divizelor de venituri și cheltuieli (business-plan) și a modificărilor la acestea, precum și a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre  IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă și Compania Nașională de Asigurări în Medicină;

d) aprobarea listelor de tarifare a salariaților  IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă;

e) aprobarea planurilor de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor.