Semnarea Acordului de GRANT între Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ștefan Vodă  Vodă  acordat de către Project HOPE The People-to-People HEALTH Foundation, inc., D. C Washington

La 14 februarie 2024 , a fost semnat Acordul de GRANT între Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ștefan Vodă  acordat de către Project HOPE The People-to-People HEALTH Foundation, inc., D. C Washington , sucursala din R. Moldova . Valoarea grantului este de 33590 USD. Scopul Grantului este unul caritabil . Acordarea grantului va avea următoarele obiective :

1.Crearea , consolidarea și echiparea /dotarea unei echipe mobile conduse de medicul de familie /asistentele medicale pentru localitățile fără medic de familie permanent. Au fost selectate localitățile Purcari , Viișoara , Popeasca, Ștefănești . Echipa mobilă va fi echipată conform necesităților și scopului serviciilor acordate . Grantul va susține 900 consultații / vizite la domiciliu pentru diferite categorii de populație .

2.Consolidarea capacităților lucrătorilor din domeniul sănătății cu accent sporit pe asistentele medicale , prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare conform necesităților . Aceste instruiri vor viza îngrijirile paliative a pacienților incurabili ; primul ajutor de urgență – cu instruire la Centrul Universitar de instruire prin simulare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie or. Chișinău; sănătate mintală și suport psiho-social pentru personalul medical .

3.Implementarea intervențiilor preventive de sănătate orientate către comunitate prin realizarea școlii pacientului , distribuirea de materiale informative .

La solicitarea IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă , Project HOPE pe parcursul anului 2024 va veni cu un lot de echipamente și dispozitive medicale necesare instituțiilor medicale , în prezent au loc procedeele de achiziție .

 La eveniment au participat Președinta rn Ștefan Vodă D. Luchian Olga , administrator Project Hope în R. Moldova D. Motricală Veaceslav , Director de Proiect D. Bujor Galina , șef IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă D. Haret Mariana, alți reprezentanți . Conducerea raionului , Centrului de Sănătate au dat o mare importanță implementării Acordului de Grant  ca unul deosebit de necesar , inovativ . Proiectul va derula pe parcursul a. 2024 cu posibilă