La 16 noiembrie 2018 în baza Legii N 552 – XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate , la expirarea termenului Certificatului de acreditare obţinut în a. 2013 , IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă cu 16 subdiviziuni ( SAMF Ştefan Vodă ,Oficiile Medicului de Familie Ciobruciu , Răscăieţi ,Purcari , Popeasca , Slobozia , Copceac , Volintiri , Stefăneşti , Ermoclia , Oficiile de Sănătate Brezoaia , Semeneuca , Alava , Marianca ,Răscăieţii Noi , Viişoara ) Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor , Centrul Comunitar de Snătate Mintală , Serviciul imagistic , laborator , diagnostica funcţională , Secţia asistenţă farmaceutică cu 10 filiale farmaceutice rurale au fost evaluate de către comisia de experţi a Consiliului Naţional pentru Evaluare şi Acreditare în Sănătate .

Premergător evaluării , toţi lucrătorii Centrului de Sănătate s-au angajat pentru ajustarea locurilor de muncă , activităţii curente conform standardelor . Nimeni n-a rămas indiferent .

La totalizarea evaluării tuturor subdiviziunilor instituţiei , cei 7 experţi au menţionat buna pregătire a instituţiei pentru acreditare : baza tehnico-materială puternică , dotarea cu echipament medical conform necesităţilor , respectarea standardelor de activitate , absenţa plîngerilor argumentate , etc .

,, În rezultatul evaluării instituţiei , analizei rapoartelor experţilor şi raportului final de evaluare , constatărilor pe parcursul vizitei efectuate de reprezentanţii Consiliului s-a stabilit , că IMSP CS Ştefan Vodă cu oficiile subordonate corespunde Standardelor de evaluare şi acreditare în 95.5% ,, se scrie în scrisoarea de însoţire a certificatului de acreditare N 0177 din 30.11.18.

Obiecţiile indicate în Scrisoarea de însoţinere vor fi înlăturate în timpul apropiat .

Tin să felicit toţi colegii cu cea de-a 4 acreditare , să aduc sincere mulţumiri tuturor angajaţilor Centrului de Sănătate pentru implicare , pentru munca depusă , pentru unitatea din colectiv, care are un rol hotărîtor la obţinerea rezultatelor în muncă .

Mariana Haret ,şef