La 23 martie 2018 în localul ”Mărţişor” au derulat lucrările Atelierului de lucru dedicat desemnării rezultatelor studiului de evaluare al potenţialului de reducere a bolilor nontransmisibile.

Pentru informaţie raionul Ştefan Vodă este raion pilot pentru derularea Proiectului Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare "Reducerea poverii bolilor netransmisibile pentru anii 2017-2020”.

La atelier au fost prezenţi Vicepreşedintele raionului d. Vasile Gherman, lucrătorii medicali din Asistenţa Medicală Primară, Sănătate Publică, asistenţi sociali, persoane din comunitate. Scopul acestui proiect este micşorarea factorilor de risc, respectiv numărului persoane cu boli netransmisibile în raionul Ştefan Vodă.

Cu o prezentare despre situaţia la compartimentul dat a venit Şefa Centrului de Sănătate Ştefan Vodă dna Mariana Haret .

Dna A. Curteanu, coordonator de proiect a prezentat rezultate studiului de evaluare.