Noi servicii medicale pentru populaţie

Începînd cu 01 octombrie 2016 au intrat in vigoare ordinele Ministerului Sănătăţii si Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină , prin care a fost extinsă Lista medicamentelor compensate pînă la 140 denumiri. S-a revenit la tratamentul compensat în condiţiile staţionarului de zi/sala de tratamente, de proceduri şi la domiciliu pentru cele mai frecvente maladii în practica medicului de familie. Ordinul prevede compensarea medicamentelor pentru tratamentul următoarelor grupuri de boli: respiratorii, digestive, neurologice, diabet zaharat, osteo-articulare, renale, Infecția Respiratorie Virală Acută la copii, pentru tratament și profilaxie la copii de vîrsta 0-18 ani, pentru profilaxia și tratamentul anemiilor la femei gravide și profilaxia malformațiilor, pentru tratamentul epilepsiei, bolii și sindromului Parkinson, bolilor psihice, epidermoliza buloasă, bolile de sistem și autoimune, maladiile oftalmologice/glaucom/, miasteniei, mucoviscidozei, sclerozei multiple, Infecția Respiratorie Virală Acută la copii.

Aceasta a fost posibil ca urmare a suplimentării de către Guvern a sumei destinate pentru compensarea medicamentelor de la 355 mln. lei la 502 mln. lei.

Ordinul comun al MS şi CNAM "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staţionar i de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie" nr. 727/494A din 21.09.2016 prevede extinderea termenelor de prescriere a medicamentelor compensate pînă la o perioadă de 3 luni . Totodată , prezentul ordin permite prescrierea medicamentelor compensate copiilor pînă la 18 ani 100% gratuit( anterior beneficiau copiii pînă la 5 ani ) medicilor de familie şi medicului pediatru din Asistenţa Medicală Primară. La general, pacienţii pot beneficia de medicamente compensate prescrise de către medicii de familie, medicii endocrinologi, medicii neurologi, medicii psihiatri şi medicii pediatri în limitele sumei de referinţă stabilite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în fiecare an de gestiune stabilite prin ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi pot fi revăzute pe parcursul anului de gestiune.

În reţetă se indică doar Denumiri Comune Internaționale, adică grupul de preparate. La eliberarea medicamentului, farmacistul este obligat să prezinte pacientului toate preparatele din grupul dat, astfel alegerea concretă a medicamentului rămîne după pacient, care are dreptul să solicite medicamentul conform posibilităţii financiare sau altor considerente.

Administrarea medicamentelor în perfuzie (,,picurători,,) se efectuează doar în condiţiile staţionarului de zi în instituţiile unde activează permanent medici de familie.

A fost simplificat procesul de prescriere a unor preparate, inclusiv Clopidogrelum, Simvastatinum, Acidum Ursodeoxycholicum, Brinzolamidum, Travoprostum, Timololum, Tobramycimim, Interferonum- B, care anterior se prescriau prin comisiile de specialitate republicane, acum se vor prescrie la nivelul medicului de familie.

Prevederile noului ordin corespund aşteptărilor populaţiei, au fost repetat solicitate şi de specialiştii din asistenţa medicala primara în scopul sporirii capacităţii de intervenţie pentru sănătatea pacientului. Aceasta va spori considerabil accesul pacienţilor la servicii de sănătate, astfel ameliorînd indicii de sănătate publică.

Accentuînd beneficiile posibilităţilor deschise pentru tratamentul cu medicamente compensate, ţin să reiterez faptul , că profilaxia maladiilor la nivelul medicului de familie este cel mai bun remediu pentru a ne păstra sănătatea, de aceia invităm toţi cetăţenii să acceseze serviciile profilactice oferite de medicul de familie şi echipa sa.

Dar dacă totuşi V-aţi îmbolnăvit,Vă dorim însănătoşire grabnică şi deplină.

Mariana Haret,

şef Centrul de Sănătate Ştefan Vodă